Skip to main content

1 Courses

Szkolenie lotnicze do wykonywania lotów połączone ze zrzutami skoczków spadochronowych
Kursy specjalistyczne
Preview Course

Kursy specjalistyczne

Szkolenie lotnicze do wykonywania lotów połączone ze zrzutami skoczków spadochronowych

Przedmiotem szkolenia lotniczego jest przygotowanie pilota do wykonywania operacji specjalnych jakim są loty połączone ze zrzutami skoczków spadochronowych. Szkolenie jest w formie omówienia najważniejszych zagadnień dotyczących lotów podczas wyrzutu skoczków. Omówienia są prezentowane przez instruktorów spadochronowych oraz samolotowych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zakres szkolenia obejmuje międzyinnymi:

 • Przepisy dotyczące wykonywania lotów połączonych ze zrzucaniem skoczków spadochronowych: akty prawne, regulaminy…
 • Zasady organizacji skoków i obowiązki osób funkcyjnych i dowódcy statku powietrznego wywożącego skoczków.
 • Stosowane sygnały i procedury łączności.
 • Dane o osiągach, w tym odpowiednie prędkości i charakterystyka przeciągnięcia w zakręcie, w locie z otwartymi drzwiami lub bez drzwi, (bez owiewki szybowca) w chwili wysiadania skoczków i przebywania skoczków na stopniach lub innych i elementach służących do oddzielenia skoczków od statku powietrznego, wyposażenie do wywożenia skoczków.
 • Ogólna znajomość zasad działania i eksploatacji automatu spadochronowego.
 • Określenie masy i wyważenia statku powietrznego.
 • Procedury w locie.
 • Zasady obliczania punktu zrzutu skoczka w zależności od wysokości zrzutu, czasu z wolnego spadania, prędkości i kierunku wiatru.
 • Zasady wyjścia i lotu na kursie zrzutu.
 • Procedura zrzutu skoczków.
 • Procedura zniżania, wejścia w krąg i lądowania.
 • Procedury zachowania bezpieczeństwa.
 • Obserwacja zewnętrzna i unikanie kolizji.
 • Procedury nieprawidłowe i awaryjne podczas lotów związanych ze zrzutami skoczków spadochronowych, łącznie z procedurami awaryjnymi dla danego typu statku powietrznego i nieprawidłowym działaniem wyposażenia.

Jest to kurs teoretyczny na podstawie programu szkolenia w Aviacom Project Sp. z o.o.

Jest możliwość zrobienia pełnego kursu połączonego z zajęciami praktycznymi na samolocie typu Cesna 206. Koszt kursu praktycznego będzie określony indywidualnie po zapytaniu.