Skip to main content
Kurs spadochronowy metodą AFF
Spadochrony - online
Preview Course

Spadochrony - online

Kurs spadochronowy metodą AFF

Kurs praktyczny AFF w naszym ośrodku obejmuje zajęcia teoretyczne, które można ukończyć online na naszej stronie, i praktyczne w wybranej lokalizacji.

   

 

AFF - Accelerated Freefall jest przyspieszoną nauką wolnego spadania. Kurs jest najszybszą, a zarazem najefektywniejszą formą zgłębiania tajników zarówno spadania ze spadochronem zamkniętym, jak też latania na otwartej czaszy. W szkolenie wliczony jest kurs teoretyczny. 

Szkolenie realizowane jest w dwóch modułach:

 • szkolenie teoretyczne
 • szkolenie praktyczne

MODUŁ TEORETYCZNY 

Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w wygodnej formie e-learningu, dostosowanej do indywidualnego tempa nauki. Podczas szkolenia teoretycznego uczeń-skoczek zapoznany zostaje z:

 • elementami prawa lotniczego,
 • możliwościami i ograniczeniami człowieka,
 • bezpieczeństwem w skokach spadochronowych,
 • teorią skoku,
 • zasadami skoków,
 • sprzętem wykorzystywanym podczas skoków. 

MODUŁ PRAKTYCZNY 

Szkolenie praktyczne obejmuje:

 • ćwiczenia naziemne na uprzęży, gdzie pod okiem Instruktora prowadzącego ćwiczy się poszczególne elementy zachowania podczas skoku i komunikacji w powietrzu, 
 • skoki spadochronowe z samolotu,
 • w trakcie przygotowania naziemnego w formie praktycznej przedstawiany jest przebieg czynności skoku, ułożenie ciała podczas wolnego spadania, manewrowanie ciałem oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Skoki z samolotu wykonywane są z wysokości około 4000 metrów. Co najmniej jeden (pierwszy) skok odbywa się w asyście dwóch instruktorów. Następne skoki uczeń-skoczek wykonuje z jednym instruktorem prowadzącym. W zależności od postępów ucznia-skoczka ustalana jest ilość skoków niezbędnych do zaliczenia kursu (co najmniej 5).

Szkolenie kończy się egzaminem w powietrzu, w którym uczeń-skoczek musi wykazać się nabytymi umiejętnościami.

W trakcie skoków uczeń-skoczek wyposażony jest w spadochron typu "szybujące skrzydło". Sprzęt obowiązkowo musi posiadać automat AAD. Dodatkowo uczeń-skoczek zostaje wyposażony w kombinezon, kask, okulary, wysokościomierz, a także radio, które umożliwia komunikację instruktora z uczniem. Przebieg skoków ucznia-skoczka rejestrowany jest na kamerze, co umożliwia omawianie poszczególnych elementów oraz postępów.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończone 18 lat (jeśli poniżej to za zgodą rodziców). Niezbędne jest również ubezpieczenie OC, które można nabyć za naszym pośrednictwem.

W cenie uwzględnione jest:

 • szkolenie teoretyczne (online),
 • przygotowanie praktyczne,
 • 20 minut szkolenia w tunelu Flyspot,
 • pierwszy skok z dwoma instruktorami,
 • cztery kolejne skoki, w tym egzamin z jednym instruktorem.

Każdy kolejny skok w razie niezaliczenia według obowiązującego cennika w wybranym ośrodku szkolenia.